Travox logombos
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX WebDesign FAQ

Q : คุณรู้หรือไม่ว่า Function Tour ของคุณสามารถ add link url เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้กับลูกค้าของคุณได้

บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าใน Function Tour ที่ใช้กันอยู่นั้น ไม่ได้แสดงหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าของท่านแค่เพียงเฉพาะ PDF File เท่านั้น แต่ระบบสามารถให้คุณ Add Link Url เพื่อให้ลูกค้าของท่านสามารถที่จะได้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยจากภาพ ใน Back web ส่วนเพิ่มรายการ สามารถใส่ Code HTML นี้

<a href = “Link ที่ต้องการ”>ข้อความ</a>
ในส่วนของรายละเอียดทัวร์ได้ค่ะ เพื่อให้ลูกค้าของท่านได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก PDF File

การแสดงผลในหน้าเว็บ ลูกค้าของท่านสามารถ Click เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

นอกจากนั้นระบบยังสามารถให้คุณเพิ่มเติมคำสั่ง HTML เพื่อประยุกต์ใช้กับงานส่วนอื่นๆ ได้อีกมากมายเช่นกันค่ะ

Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.