Travox logombos
F.A.Q.
F.A.Q

F.A.Q.

 1. ทำไมเมื่อเปิดเว็บบน IE ระบบไม่แสดงพื้นหลังของ Engine ให้์

  ( Updated : 19-01-55 )

 2. วิธีการเปลี่ยนสี front ตัวอักษรในรายการทัวร์

  ( Updated : 01-55 )

 3. วิธีการทำตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้

  ( Updated : 12-54 )

 4. ถ้าหากรายการทัวร์ใน Back Web มีจำนวนมาก จะมีวิธีการค้นหารายการทัวร์นั้นเพื่อ Update อย่างไรบ้าง

  ( Updated : 12-54 )

 5. รายการทัวร์ที่อยู่ในหน้าเว็บ ลูกค้าสามารถ Booking รายการทัวร์นั้นได้จากหน้าเว็บเลยหรือไม่

  ( Updated : 11-54 )

 6. ทำไมใน Back Web ส่วนที่เป็นชื่อทัวร์ และรายละเอียดของทัวร์ต้องมี 2 ช่อง

  ( Updated : 10-54 )

 7. คุณรู้หรือไม่ว่า ที่แสดงอยู่ในหน้าเว็บบอกอะไรคุณได้บ้าง (Part II)

  ( Updated : 9-54 )

 8. คุณรู้หรือไม่ว่า ที่แสดงอยู่ในหน้าเว็บบอกอะไรคุณได้บ้าง

  ( Updated : 8-54 )

 9. คุณรู้หรือไม่ว่า Function Tour ของคุณสามารถ add link url เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้กับลูกค้าของคุณได้

  ( Updated : 7-54 )

Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.